REALIZACE VESTAVBY – FLEXI OFFICE – Bredovský dvůr 3.NP, Praha 1

Project Description

POPIS ZAKÁZKY: 

Naše společnost poskytla klientovi odborné poradenství v rámci, kterého došlo k optimalizaci dispozičního řešení (spaceplanning) a to jak z hlediska provozního, tak z hlediska stavebně technického. Aktivně jsme se podíleli na zajištění potřebného smluvního managementu vůči pronajímateli/investorovi a zároveň i vůči dodavateli stavebních prací. V průběhu realizace vestavby jsme klientovi poskytovali činnosti technického dozoru, včetně cenového managementu projektu.  Ve finále zde byla zrealizována vestavba fitoutu o výměře cca 1.000 m2, které patří svým charakterem mezi náročnější, jelikož byl kladen důraz na reprezentativnost prostor a v celém rozsahu fitoutu jsou realizovány individuální kanceláře s maximálním akustickým komfortem pro uživatele.

KLIENT: FLEXI OFFICE s.r.o.
INVESTOR: BREDOVSKÝ DVŮR CENTRE, v.o.s.
DOBA VÝSTAVBY: 7/2015 – 10/2015
ZHOTOVITEL: DT-EXPERT s.r.o.
CENA: 6,2 mil. Kč

POSKYTOVANÉ SLUŽBY: