REALIZACE VESTAVBY – AMAZON COURT – 6.NP, PRAHA 8

  • AMAZON COURT 6.NP VESTAVBA RECEPCE
  • Amazon Court 6.NP vestavba

Project Description

POPIS ZAKÁZKY: 

Naše společnost v rámci svého odborného poradenství zajistila pro našeho klienta OFFICE HOUSE výběr lokality pro jeho expanzi (relokaci jeho kapacit), poskytla součinnost při uzavírání nájemní smlouvy na více než 800 m2 v 6.NP podlaží objektu Amazon Court. Následně formou výběrové řízení na dodavatele stavby pomohla zajistit realizaci stavebních úprav vestavby prostor a v průběhu realizace poskytovala služby technického dozoru investora. Po předání prostor jsme dále poskytli koordinaci při zajištění vybavení prostor mobiliářem i samotné stěhování klienta. Klient při vestavbě kladl maximální důraz na reprezentativnost prostor a na akustiku.

KLIENT: OFFICE HOUSE s.r.o.
INVESTOR: RCP Amazon, s.r.o.
DOBA VÝSTAVBY: 5/2014 – 7/2015
ZHOTOVITEL: OBERMAYER Helika a.s.
CENA: 4, 5 mil. Kč

POSKYTOVANÉ SLUŽBY: